Internationales Musik Festival 2016.

Internationales Musik Festival (IMF) 2016.

I. Teil IMF - Show und Big Bands - Wettbewerb, Bewertung Wettbewerbsleistungen der Big Bands

II. Teil IMF - Autorenwettbewerb – Song 2016.SH die Bewertung erfolgt getrennt.

Hauptorganisatoren: Musikerverband der Tschechischen Republik, die Städte Česká Kamenice und Děčín.

Veranstaltungsort:

17. Juni 2016 – Kulturhaus Střelnice in Děčín I. Big Band bis 25 Jahren (Durchschnitt) mit Unterkategorie bis 15 J. Einzelne Orchester werden entsprechend dem Zeitplan auftreten.

18. Juni 2016 - Kulturhaus in Česká Kamenice. Bigband Wettbewerb über 25 J. Einzelne Orchester werden entsprechend dem Zeitplan auftreten.

Am Ende des jeweiligen Auftrittes ist das Original Lied mit Text und Interpreten durchzuführen.

Der Song muss ein Original sein und darf vor dem Wettbewerb nicht veröffentlicht werden. Der Wettbewerb findet im Rahmen der einzelnen Auftritte aller Kategorien statt. 3 Songs werden durch die internationale Jury preisgekrönt. 1., 2. und 3. „Song  2016.SH “. Die Jury kann auch noch verschiedene Sonderpreise vergeben.

Die teilnehmenden Orchester werden selbst einen Komponisten, Textdichter und einen Interpreten auswählen. Texte müssen in der Originalsprache des Herkunftslandes sein, in Sonderfällen Englisch.

Der Autorenwettbewerb wird zum ersten Mal auf dem IMF angeboten, als innovative Ergänzung und sollte die Gelegenheiten für Komponisten und Textdichter in diesem Musik-Genre erweitern. Die Organisatoren haben ein enormes Interesse an den neuen Songs im Bereich der teilnehmenden Staaten und Städten, um die Schaffung von Amateure und Profis gleichermaßen zu unterstützen und damit die Zusammenarbeit zwischen den Orchestern und Autoren anzuregen. Der internationale Wettbewerb ist Genregemäß unbeschränkt.

Es wird die Zusammenarbeit mit dem Tschechischen Rundfunk, OSA (GEMA), kulturellen und sozialen Einrichtungen, die Schirmherrschaft der wichtigen Persönlichkeiten und Institutionen geplant. Ferner werden auch einige Fernsehgesellschaften angesprochen. IMF wird auch durch weitere Medienpartner unterstützt. Die Organisatoren planen die Zusammenarbeit mit ausländischen Medieninstitutionen, einschließlich Radiostationen in den folgenden Jahren des Autoren Wettbewerbs.

Anmendulgen an die Anschrift:

Dům kultury Česká Kamenice, příspěvková organizace
Komenského 288,
407 21, Česká Kamenice
Tel: 412 584 791, Tel: +420 775 879 884
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Wir glauben, dass Sie an diesem Wettbewerb teilnehmen, und wir freuen uns sehr auf Ihre Songs, die am 17. Juni und 18. Juni 2016  bei dem Wettbewerb erklingen.

Hinweis: Die Teilnehmer am Autorenwettbewerb IMF 2016  werden keine finanziellen Ansprüche und Anforderungen für die Aufführungen stellen, und sind mit anschließenden öffentlichen Aufführungen von Songs durch die Organisatoren einverstanden. Darüber hinaus gilt das Urheberrecht 

International Music Festival (IMF) 2016

International Music Festival (IMF) 2016

Part I IMF - The show and contest for bands. The Evaluation of the big band performances. 

Part II IMF - The contest for composers and lyricists. The Evaluation of the contest for composers and lyrics.  “Song  2016.SH “.

Organizers: Svaz hudebníků ČR, the town of Česká Kamenice and the town of Děčín.   

Venue:

June 17 2016 - Velký sál Střelnice in Děčín - The band contest for groups under 25 years of age together with the groups up to 15 years of age.  

June 18 2016 - Kulturní  dům in Česká Kamenice. - The band contest for groups over 25 years of age.

At the end of the big band contest, the band must perform an original song along with the lyrics.

The song must be original and must not be presented or performed elsewhere prior to the event. 

The contest for composers and lyricists will be part of the big band contest in all age categories. Three original songs will be awarded. The international panel of referees will select, announce and present three awards:   1  Award,2.  Nota Award a  3.  Award. “Song  2016.SH “.

The orchestras have the opportunity to choose a composer and lyricist along with the performer. For Czech orchestras the texts must be in Czech. For foreign orchestras the texts must be in the original language of the band or in English. 

The contest for composers and lyricist is announced as part of International Music Festival. It is an innovative addition to the festival and it aims to provide more opportunities to composers and lyricists in their music genres. The organizers are particularly interested in new songs from the countries and towns that are participating in the event. We intend to support the production of both fresh composers, amateurs and professionals that could attract the attention for cooperation. 

The contest for composers is not genre restricted. 

We are planning cooperation with the media such as Czech Radio, OSA along with other cultural institutions and TV companies. 

We believe that you will also take part in the contest on June 17 and 18 June 2016 and hope to hear your new songs. 

Preliminary registration may be sent to:
Dům kultury Česká Kamenice, příspěvková organizace
Komenského 288
407 21, Česká Kamenice
Tel: 412 584 791, tel:+420 775 879 884
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Note: The participants of the contest for composers and lyricists International Music Festival (IMF) 2016 are to agree with making their work public, and will not make any financial claims or any other demands. The copyright complies with the appropriate law act. 

Thank you for cooperation and we look forward to seeing you. Should you not participate in the second part of the contest, please inform us as soon as possible. 

Organizational Committee of Music Festival 2016. 

Mezinárodní hudební festival 2016

Internationales Musik Festival (IMF) 2016. 

International Music Festival (IMF) 2016

I. část MHF - přehlídka a soutěž big bandů. Hodnocení soutěžního vystoupení big bandů.

II. část MHF - soutěž autorská -  Song 2016.SH – 1. ročník. Hodnocení autorské soutěže samostatně.

Hlavní pořadatelé: Svaz hudebníků ČR, město Česká Kamenice a město Děčín.   

Místo konání:

17. června 2016 - Velký sál Střelnice v Děčíně I.

  • Soutěž big bandů do 25 let s podkategorií do 15 let.
  • Jednotlivé orchestry vystoupí dle časového harmonogramu.

18.června 2016 - Kulturní dům a kino v České Kamenici.

  • Soutěž big bandů nad 25 let.
  • Jednotlivé orchestry vystoupí dle časového harmonogramu.

V průběhu konání soutěže big bandů na závěr soutěžního vystoupení orchestr předvede původní píseň s textem a v podání interpreta-interpretky.

Píseň musí být původní a nesmí nikde být prezentována před touto soutěží. Soutěž proběhne v rámci soutěžních vystoupení big bandů všech kategorií. Budou oceněny 3 původní písně. Mezinárodní porota vyhlásí Song 2016.SH - 1.místo, 2. místo a 3.místo. Mezinárodní porota může udělit i zvláštní ceny.

Orchestry mají možnost si zvolit skladatele a textaře spolu s interpretem nebo interpretkou. Texty musí být v řeči země původu, ve výjimečných případech i anglicky.

Soutěž autorská a textařská je vyhlašována v rámci Mezinárodního hudebního festivalu jako inovační doplnění a má za úkol rozšířit skladatelské a textařské možnosti a příležitost pro tento hudební žánr.

Pořadatelé mají enormní zájem o nové písně v rámci účastnických států a jejich měst, podpořit tvorbu jak pro začínající autory, amatéry, ale i profesionály, které mohou orchestry oslovit ve spolupráci. Mezinárodní soutěž autorská je žánrově neomezena.

Spolupráce je plánovaná s Českým rozhlasem, OSA, kulturními a společenskými institucemi, také se záštitou významných osobností a institucí. Budou osloveny televizní společnosti i mediální partneři. Pořadatelé plánují spolupráci i se zahraničními mediálními institucemi včetně rozhlasových stanic v dalších ročnících autorské soutěže. 

Věříme, že se i této soutěže účastníte a budeme se velmi těšit na Vaše písně, které zazní ve dnech 17. června a 18. června 2016.

Upozornění: Účastníci autorské soutěže MHF – IMF 2016 nebudou uplatňovat žádné finanční nároky a požadavky k uvedení díla a souhlasí s následnou veřejnou produkcí písní organizátory. Dále se autorská práva řídí příslušným zákonem.

Předběžné přihlášky můžete zasílat na adresu:
Dům kultury Česká Kamenice, příspěvková organizace
Komenského 288,
407 21, Česká Kamenice
Tel: 412 584 791, Tel: +420 775 879 884
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na shledání s Vámi. Pokud budete mít závažné důvody se této druhé části soutěžního bloku pro big bandy neúčastnit, prosíme o podání zprávy a důvodu neúčasti.

Organizační štáb  Mezinárodního  hudebního festivalu 2016. 

 

 

Jste zde: Úvodní stránka Aktuality