Presidium

  1. SHČR
  2.  — 
  3. Sekce
  4.  — Presidium

Presidium SHČR – členové

Jméno Pozice
Tomáš Mikulský předseda
JUDr. Vlastislav Šafránek místopředseda
Jaroslav Bayer místopředseda
MgA. Tomáš Čistecký místopředseda
Dr. Jaroslava Zelenková tajemník
Michal Chmelař člen
plk. MgA. Václav Blahunek, Ph.D. člen
Antonín Felix Slováček člen
Mgr. Pavel Bělík člen
pplk. Jaroslav Šíp člen
František Tkadlec člen
Jiří Smitek člen
Bohumil Králík člen
Ivan Schächter předseda revizní komise
Miroslav Skočdopole člen revizní komise
PhDr. Petr Krejza, PeadDr. člen revizní komise

Kontakty

adresa:

Na Zátorách 8
170 00 Praha 7
sekretariat@shcr.cz
Bankovní spojení: KB 8736071/0100

IČ: 00444987

tajemník:

Dr. Jaroslava Zelenková
sekretariat@shcr.cz

předseda:

Tomáš Mikulský
info@shcr.cz