Mainstream-Musikorchester

bringt die Tanz-, Swing- und Jazzorchester (Big Bands) zusammen, mit dem Vorhaben, diese Orchester, derer Tätigkeit und Präsentation zu unterstützen und bei der Weiterbildung der Orchesterleiter und Dirigenten zu fördern.

  1. SHČR
  2.  — 
  3. Abteilungen
  4.  — 
  5. Mainstream-Musik-Abteilung
  6.  — Mainstream-Musikorchester

BUND DER MUSIKER DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK

Mainstream-Musikorchester

Orchestername
Orchestr Václava Hybše
Orchestr Karla Vlacha
Orchestr Ladislava Bareše Liberec
Big Band Felixe Slováčka
Big Band Ústřední hudby Armády ČR
Big Band Hudby Hradní stráže a Policie ČR
Back Side Big Band Praha
Big Band Melodybrass Chlumec nad Cidlinou
Taneční orchestr ZUŠ Roudnice nad Labem
Základní umělecký Big Band – Z.U.B.B. Praha
Big Band ZUŠ Liberec
Junior Jazz Band ZUŠ Děčín
Arzenál band Varnsdorf
JK Band – swingový a jazzový orchestr Pardubice
JH Big Band Hradec Králové
Mladý týnišťský Big band
Big Band Lanškroun
FF Band ZUŠ Brandýs nad Labem
Big Band ZUŠ Chlumec nad Cidlinou
Big Band Červení Panteři Karlovy Vary
Metroklub Big Band České Budějovice
Big band teplické konzervatoře