Svaz hudebníků České republiky

podporujeme rozvoj hudební vzdělanosti s důrazem na hudební výchovu mládeže a přispíváme k obohacování hudební a pohybové kultury

Dechová hudba

Sdružuje dechové orchestry za účelem podpory v jejich činnosti, podpory při utváření nových orchestrů…

–– více informací

Střední proud

Sdružuje taneční, swingové a jazzové orchestry – big bandy. Smyslem naší práce je podpora orchestrů…

— více informací

Taneční a pohybová

Zprostředkovává vystoupení a zároveň nabízí odbornou pomoc ve vedení s příslušným servisem.

— více informací

Organizační a právní

Zabývá se organizací hudebních aktivit v souladu s platnou legislativou. Zajišťuje odborné poradenství…

— více informací

Svaz hudebníků české republiky

Aktuální informace 

Galavečer Svazu hudebníků ČR

Galavečer Svazu hudebníků ČR

1. Galavečer Svazu hudebníků ČR se koná 1. října 2021 v 18.00hod. v rámci Mezinárodního dne hudebníků. Místo konání akce je Kongresový sál, Na Květnici v Praze. V průběhu večera proběhne předávání výročních cen a Čestných...

číst více

Hájíme zájmy hudebníků

O organizaci

Svaz hudebníků České republiky je organizací, která má dlouhodobou tradici. Vznik první hudební organizace je zaznamenán v období kolem roku 1906.

Organizace hájila vždy zájmy hudebníků a pomáhala pro ně vytvářet důstojné podmínky.

Svaz hudebníků ČR sdružuje žánrové sekce:

  • Sekce dechové hudby – velké a malé dechové orchestry
  • Sekce středního proudu – taneční a big bandové orchestry
  • Sekce taneční a pohybová – taneční, folklorní a mažoretkové soubory
  • Sekce organizační  – právní, patronů

Aktivity

Svaz hudebníků ČR podporuje rozvoj hudební vzdělanosti s důrazem na hudební výchovu mládeže a přispívá k obohacování hudební a pohybové kultury v České republice zejména tím, že

  • Spolupracuje s příslušnými státními orgány a institucemi, městy, základními uměleckými školami, kulturními domy a domy dětí a mládeže.
  • Předkládá iniciativně příslušným státním orgánům a kulturním organizacím stanoviska a doporučení týkající se perspektiv rozvoje naší hudební a taneční kultury.
  • Vydává informační materiály týkající se oblasti jeho činnosti.
  • Organizuje školení, kurzy a podobné vzdělávací akce.
  • Pořádá veřejné hudební přehlídky, soutěže, vystoupení, koncerty a festivaly.
  • Rozvíjí spolupráci s obdobnými organizacemi mimo území České republiky, případně se účastní aktivně činnosti mezinárodních organizací obdobného zaměření.