Členství

  1. SHČR
  2.  — Členství

Podmínky členství

  • Členem spolku mohou být právnické i fyzické osoby, které o členství požádaly a byly za členy přijaty.
  • Členství může být i kolektivní.
  • Mladiství může být členem spolku pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců.
  • Přijetí zájemce za člena spolku schvaluje výbor sekce nebo předsednictvo prezídia na základě žádosti zájemce.
  • Členství vzniká dnem schválení přijetí za člena.
  • viz. Stanovy