Sekce střední proud

Sdružuje taneční, swingové a jazzové orchestry – big bandy. Smyslem naší práce je podpora činnosti orchestrů, jejich prezentace a podpora dalšího hudebního vzdělávání členů orchestrů a dirigentů.

  1. SHČR
  2.  — 
  3. Sekce
  4.  — Sekce střední proud

Svaz hudebníků České republiky

Sekce Středního proudu

Sekce Středního proudu Svazu hudebníků ČR sdružuje taneční, swingové a jazzové orchestry – big bandy. Smyslem naší práce je podpora činnosti orchestrů, jejich prezentace a podpora dalšího hudebního vzdělávání členů orchestrů a dirigentů.

Chceme předávat orchestrům informace o možnosti účasti na různých soutěžích a festivalech v České republice nebo v zahraničí.

Naším cílem je zlepšovat kontakty a spolupráci mezi jednotlivými tělesy, mezi orchestry základních uměleckých škol a i mezi orchestry konzervatoří.

Rádi bychom na těchto stránkách prezentovali také vlastní aktivity jednotlivých orchestrů.

Naší snahou je podporovat především mladou generaci hudebníků, kteří ocení estetickou hodnotu a význam hudby, a kteří si najdou v její interpretaci nebo poslechu svoje volnočasové vyžití.