Dechová hudba

Sdružuje dechové orchestry za účelem podpory v jejich činnosti, podpory při utváření nových orchestrů, dalšímu vzdělávání vedoucích orchestrů a dirigentů.

  1. SHČR
  2.  — 
  3. Sekce
  4.  — Dechová hudba

Svaz hudebníků České republiky

Sekce dechová hudba

Dechová sekce Svazu hudebníků ČR sdružuje dechové orchestry za účelem podpory v jejich činnosti, podpory při utváření nových orchestrů, dalšímu vzdělávání vedoucích orchestrů a dirigentů. Poskytujeme poradenství při utváření nových spolků. Pomáháme při tvorbě Stanov a jejich schvalovacího procesu až po informace o možnostech účasti na různých soutěžích a festivalech, ať už doma, nebo i v zahraničí. Rozšiřujeme spolupráci se základními uměleckými školami a podporujeme jakékoliv další formy hudebního vzdělávání.

Tradice dechových hudeb v Čechách sahá již několik století nazpět. Po změně v roce 1989 dechová hudba upadla neprávem v nemilost a postupem času počaly orchestry i zvučných jmen mizet. Z části vlastní vinou, a to podceněním práce s dorostem. Orchestry stárly a hudební školy zaznamenaly rapidně ubývající zájem o dechové nástroje, zejména žesťové. Tento trend způsobila i komercializace rozhlasových stanic, které tento žánr ze své dramaturgie zcela vypustily. Mladé ročníky dnes už ani netuší, co se všechno pod pojmem „dechový orchestr“ skrývá. Několika hudbě nepřístupným politikům se podařilo rozšířit mínění, že vrcholem činnosti tohoto žánru byla účast v prvomájovém průvodu, nebo při jiných komunistických akcích. Sami příznivci dechové hudby však umí rozlišovat mezi dechovou hudbou pochodovou, taneční, koncertantní atd.

Dle našeho názoru proběhla i příliš razantní redukce vojenských dechových hudeb, čímž padla i vojenská hudební škola, zdroj profesionálních hudebníků se specializací k práci v dechových orchestrech.

Naší snahou bude iniciovat a podporovat mladou generaci hudebníků, hráčů na dechové nástroje, kteří opět docení pomalu se vytrácející hodnoty a najdou si v oblasti dechové hudby svůj žánr a svoje volnočasové vyžití.