Dechová hudba – vedení

Sdružuje dechové orchestry za účelem podpory v jejich činnosti, podpory při utváření nových orchestrů, dalšímu vzdělávání vedoucích orchestrů a dirigentů.

  1. SHČR
  2.  — 
  3. Sekce
  4.  — 
  5. Dechová hudba
  6.  — Vedení sekce

Sekce dechová hudba

Vedení dechové sekce

Jméno Pozice
Jaroslav Bayer prezident sekce
Václav Hlaváček viceprezident
Richard Rataj tajemník
plk. MgA. Václav Blahunek, Ph.D. člen
pplk. Jaroslav Šíp člen
Mgr. Pavel Bělík člen
Michal Chmelař člen
František Tkadlec člen
Jiří Smitek člen
Luděk Tlach člen