Dechová hudba – vedení

Sdružuje dechové orchestry za účelem podpory v jejich činnosti, podpory při utváření nových orchestrů, dalšímu vzdělávání vedoucích orchestrů a dirigentů.

  1. SHČR
  2.  — 
  3. Sekce
  4.  — 
  5. Dechová hudba
  6.  — Vedení sekce

Sekce dechová hudba

Vedení dechové sekce

Jméno Pozice
Bc. Jaroslav Bayer president sekce
Jaroslav Šíp vicepresident
Pavel Bělík tajemník
Václav Blahunek člen
Václav Hlaváček člen
Jan Král člen
Jan Pohořalý člen
František Pavluš člen
Svetoslav Točev člen
František Tkadlec
člen