Organizační a právní sekce

Zabývá organizací hudebních aktivit v souladu s platnou legislativou.

  1. SHČR
  2.  — 
  3. Sekce
  4.  — Organizační a právní sekce

Svaz hudebníků České republiky

Sekce Organizační a právní

Sekce organizační, právní a patronů se zabývá organizací hudebních aktivit v souladu s platnou legislativou.

Zajišťuje odbornou poradenskou činnost pro své členy a registrované příznivce.

Mezi další aktivity této sekce patří nábor patronů.