Organizační a právní sekce – vedení

Zabývá organizací hudebních aktivit v souladu s platnou legislativou.

  1. SHČR
  2.  — 
  3. Sekce
  4.  — 
  5. Organizační a právní sekce
  6.  — Vedení sekce

Svaz hudebníků ČR

Vedení organizační a právní sekce

Jméno Pozice
JUDr. Vlastislav Šafránek president sekce
MgA. Martin Doležal vicepresident
Milan Pruner tajemník
Jarmila Hybšová člen