Presidium

  1. SHČR
  2.  — Presidium

Presidium SHČR – členové

Jméno Pozice
Tomáš Mikulský předseda
JUDr. Vlastislav Šafránek místopředseda
Jaroslav Bayer místopředseda
MgA. Tomáš Čistecký místopředseda
Mgr. Jan Král tajemník
Antonín Felix Slováček člen
pplk. Jaroslav Šíp člen
plk. MgA. Václav Blahunek, Ph.D.
člen
Mgr. Pavel Bělík člen

Ústřední kontrolní a revizní komise

Jméno Pozice
Miroslav Skočdopole předseda revizní komise
Ivan Schächter člen revizní komise

Kontakty

adresa:

Bartoškova 1411/20
140 00 Praha 4
sekretariat@shcr.cz
Bankovní spojení: KB 8736071/0100

IČ: 00444987

tajemník:

Mgr. Jan Král
sekretariat@shcr.cz

předseda:

Tomáš Mikulský
info@shcr.cz