Presidium

  1. SHČR
  2.  — Presidium

Presidium SHČR – členové

Jméno Pozice
Tomáš Mikulský předseda
JUDr. Vlastislav Šafránek místopředseda
Bc. Jaroslav Bayer místopředseda
MgA. Tomáš Čistecký místopředseda
Jan Král, Dis. art. tajemník
Antonín Felix Slováček člen
pplk. Jaroslav Šíp člen
Mgr. Pavel Bělík člen

Ústřední kontrolní a revizní komise

Jméno Pozice
Miroslav Skočdopole předseda revizní komise
Miroslav Hurt místopředseda
Lukáš Záhora člen

Kontakty

adresa:

Bartoškova 1411/20
140 00 Praha 4
sekretariat@shcr.cz
Bankovní spojení: KB 8736071/0100

IČ: 00444987

tajemník:

Jan Král, Dis. art.
sekretariat@shcr.cz

předseda:

Tomáš Mikulský
info@shcr.cz