Sekce

  1. SHČR
  2.  — Sekce

Dechová hudba

Sdružuje dechové orchestry za účelem podpory v jejich činnosti, podpory při utváření nových orchestrů…

–– více informací

Střední proud

Sdružuje taneční, swingové a jazzové orchestry – big bandy. Smyslem naší práce je podpora orchestrů…

— více informací

Taneční a pohybová

Zprostředkovává vystoupení a zároveň nabízí odbornou pomoc ve vedení s příslušným servisem.

— více informací

Organizační a právní

Zabývá se organizací hudebních aktivit v souladu s platnou legislativou. Zajišťuje odborné poradenství…

— více informací