Čestný odznak SH ČR

  1. SHČR
  2.  — Čestný odznak

Informace

Čestný odznak Svazu hudebníků České republiky uděluje Prezídium SH ČR na návrh členů.

Praha, 1. 10. 2021 

Václav Hybš
za celoživotní přínos v oblasti dechové a populární hudby

Jan Slabák
za celoživotní přínos v oblasti dechové hudby

Rudolf Mihulka
za celoživotní popularizaci jazzu a pedagogickou činnost

Jarmila Pavlíčková
za celoživotní práci v oblasti taneční a pohybové výchovy

Vlastislav Šafránek
za vynikající dlouhodobou práci pro Svaz hudebníků ČR